Digital Marketing

Hướng dẫn chuyên sâu về cách sử dụng Google Analytics 4 (Phần 2)

Cách thiết lập Google Analytics 4? Một câu hỏi phổ biến khác mà tôi nhận được là về cách thiết lập GA4. Vì Google Analytics 4 có thể được sử dụng cho trang web hoặc ứng dụng của bạn (hoặc cả hai) nên có một số quy trình thiết lập khác nhau. Tôi đã phác …

Hướng dẫn chuyên sâu về cách sử dụng Google Analytics 4 (Phần 2) Read More »

Hướng dẫn chuyên sâu về cách sử dụng Google Analytics 4 (Phần 1)

Tôi đã nghe rất nhiều nhà tiếp thị và chủ doanh nghiệp không hào hứng với việc chuyển đổi. Việc thay đổi luôn khó khăn nhưng tôi thực sự nghĩ rằng GA4 sẽ được coi là một bản cập nhật tuyệt vời trong vài năm tới. Đối với người mới bắt đầu, nó cung cấp …

Hướng dẫn chuyên sâu về cách sử dụng Google Analytics 4 (Phần 1) Read More »